שחמט כדרך חיים

" כשחקן ומורה לשחמט, למדתי מהגדולים ביותר כמה חשוב להתמחות קודם כל עמדות סיום (עמדות שנחשבות לחלק הסופי של המשחק שבדרך נשארים מעט כלים על הלוח) עוד לפני התמחות בעמדות פתיחה ועמדות של אמצע המשחק. התמחות בסיום המשחק מלמדת אותך איך לבחור את הצבת הכלים שלך כבר במהלך הפתיחה ובאמצע המשחק מתוך ראיית העמדה אליה […]